Waardevolle eerste Slimme Burenbijeenkomst

Onlangs deden we een oproep voor Slimme Buren, Berkumers die al aan de slag zijn gegaan met verduurzaming van hun woning en hun ervaring willen delen met hun buren. We hebben inmiddels al een mooi aantal wijkbewoners hiertoe bereid gevonden. Zo waren we donderdagavond 23 mei te gast bij de familie Kums aan de Lorentzlaan. Zij combineerden naast de nodige isolatie, glasvervanging en zonnepanelen, heteluchtverwarming met een hybride warmtepomp. Al deze maatregelen zijn in de loop der jaren gedaan, maar leverden een enorme besparing op de energierekening op.
Maar dat is niet de enige motivatie voor de familie Kums om te verduurzamen. Ook het milieu en het achterlaten van een mooie wereld voor hun kinderen en kleinkinderen zijn belangrijke drijfveren.

Lees verder

Bewoners van Berkum gezocht voor projectgroep Warmteplan

Geachte Bewoners,

Gemeente Zwolle en Berkum Energie Neutraal zijn een projectgroep Warmteplan Berkum aan het samenstellen voor het opstellen van een warmteplan/wijkuitvoeringsplan voor Berkum, Brinkhoek en Veldhoek.
Dit warmteplan wordt een gedetailleerde uitwerking van het hybride wijkenergiesysteem waarvoor in de wijkraadpleging van oktober vorig jaar is gekozen.
Hoe en op welke manier worden de bestaande woningen in Berkum aardgasvrij (-ready) en wanneer zijn welke maatregelen nodig om tot de gewenste situatie te komen.
Deze maatregelen hebben betrekking op veel partijen. Daarom stellen we het warmteplan op in samenwerking met bewoners, gebouweigenaren en stakeholders, zoals netbeheerders en woningcorporaties.
Wij willen dan ook graag twee of drie deelnemers van de klankbordgroep of bewoners van Berkum uitnodigen om aan de projectgroep deel te nemen.

Wil je meedenken en meepraten en ben je in de gelegenheid om aan de projectgroep Warmteplan Berkum deel te nemen, meld je dan bij mij aan.
Geef je naam, telefoonnummer en e-mailadres aan mij door dan word je voor de eerste projectgroep vergadering uitgenodigd.

Vriendelijke groet,

Roelof Migchelsen

roelof.migchelsen@berkumenergieneutraal.nl

Goed bezochte avond over Hybride en All Electric warmtepompen

Twee x per maand organiseert BEN een Thema avond over een verduurzaming maatregel. Op 13 maart 2024 was het onderwerp Warmtepompen. De avond was goed bezocht door onze bewoners en werd verzorgd door één van de warmtepomp leveranciers die op de BEN website staan. Terugblik Thema Avonden.

Naast kosten en baten van een Warmtepomp is het goed ook nog even het “Waarom” van het plaatsen van een Hybride warmtepomp systeem aan te geven. Berkum, Berkum Brinkhoek en Berkum Veldhoek bewoners hebben tijdens de bewoners raadpleging in oktober 2023 aangegeven te willen gaan voor een hybride warmtepomp oplossing om daarmee aardgasvrij-ready te zijn in 2028. Om dit te kunnen realiseren wordt er door de gemeente op basis van het advies uit de bewonersraadpleging en BEN een Warmteplan voor onze wijk geschreven waarin wat daarvoor nodig is staat uitgewerkt. Zoals: is er beschikking over voldoende duurzaam gas om voor hetgeen nog aan gas nodig is te kunnen garanderen? En hybride warmtepompen gebruiken 50-75% minder gas maar gebruiken wel meer elektra. Daarvoor willen bewoners zonnepanelen inzetten. Echter kan het elektriciteit-netwerk in Berkum dat aan? Wat is daar voor nodig?

Lees verder

Bewoners van Berkum adviseren de gemeenteraad over een alternatief voor aardgas in hun wijk

Bewoners van Berkum adviseren de gemeenteraad over een alternatief voor aardgas in hun wijk
Bewoners van de wijk Berkum hebben samen gekeken naar alternatieven voor aardgas in hun wijk. Een hybride systeem heeft de voorkeur, zo blijkt uit een bewonersraadpleging die in oktober werd gehouden. Een hybride systeem is een combinatie van elektrisch verwarmen en bijstoken met duurzaam gas. Het advies van de bewoners is deze week door het college aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees verder

Gratis hulp bij energie besparen als je dat zelf niet kan betalen

Verlaag je energierekening

WARM THUIS ZWOLLE

De gemeente Zwolle heeft een speciale regeling voor inwoners met een laag inkomen. Woon jij in Zwolle en heb je te weinig geld om jouw huis energiezuiniger te maken? Dan kan het zijn dat de gemeente Zwolle je gratis helpt. Bijvoorbeeld met advies om energie te besparen, met kleine energiebesparende maatregelen of met grotere isolerende maatregelen.
Voor meer informatie zie: www.warmthuiszwolle.nl

Voor meer informatie over landelijke en BEN subsidies plus (renteloze) leningen via het Warmtefonds.
Zie: www.berkumenergieneutraal.nl/subsidies

Ook in 2024 kan iedereen zonder afspraak op donderdagavond van 19:00-21:00 uur binnenlopen in de BEN ruimte van De Weijenbelt voor het stellen van individuele vragen en gratis advies.

Ontvang een GRATIS energiedisplay en ontdek de kracht van besparen! 🌟

De Wijkvereniging Berkum en de BEN energiecoaches zijn gezamenlijk aan het werk om jou te helpen energie te besparen op een leuke en motiverende manier. Daarbij geven we naast advies ook GRATIS energiedisplays weg aan gezinnen in onze wijk die nog niet eerder verduurzaming ondersteuning van BEN hebben gehad! 🎁

Wat is een energiedisplay? Dat is een slim apparaatje dat inzicht geeft in jouw energieverbruik. Met real-time informatie zie je direct welke apparaten energievreters zijn en ontdek je eenvoudige manieren om te besparen. 🌐💡

Waarom zou je meedoen? Omdat besparen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee! Bovendien maken we van besparen een soort spel voor de kinderen in het met leuke tips en uitdagingen. 🌍💰

Hoe ontvang je jouw GRATIS energiedisplay? Simpel! Stuur een aanvraag voor een energiecoach via onderstaande link waarin jouw contactgegevens en BEN regelt de rest.
Laten we samen de energierekening verlagen en een positieve impact maken! 🌈🌿

www.berkumenergieneutraal.nl/energieadvies

Verlenging PAW-subsidie vanaf 15 oktober 2023 aan te vragen

Goed nieuws!
De BEN subsidie voor verduurzaming maatregelen genomen tussen 1 okt 2020 – 1 okt 2022 wordt op 2 jaar gezet.
Er kan vanaf 15 oktober 2023 via de BEN website hiervoor met terugwerkende kracht tot uiterlijk oktober 2024 worden aangevraagd.
Maatregelen genomen vanaf 1/10/2022 worden eveneens op 2 jaar gezet. (Dat was één jaar)

BEN heeft een eigen plek!

BEN heeft sinds 9 december een eigen plek

We merken dat er meer vragen leven in de wijk, én dat wij steeds meer kunnen en willen doen. Daarom hebben we sinds 9 december een eigen plek! Je kunt ons vinden in de Weijenbelt. Ons adres is Campherbeeklaan 82A.

Inloop avonden

Vanaf 2023 zijn wij hier iedere donderdagavond van 19:00 – 21:00 uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen, linken aan bewoners in uw buurt die al ervaring hebben met verduurzamen, geven van praktische adviezen, doorverwijzen voor een afspraak met een leverancier en of het helpen met de subsidie linkjes.

Wethouder Spaans overhandigt check van 3 miljoen aan Berkum!

Berkum heeft zijn eigen ontmoetingsruimte waar vanuit de wijkbewoners bezig gaan met de wijkenergietransitie. De ruimte is in het wijkcentrum de Weijenbelt en zal vanaf 1 januari op donderdagavond van 19.00-21.00 uur open zijn. Daarnaast zal de ruimte gebruikt worden voor opleidingen van energiecoaches, vergaderingen, presentaties etc. 

BEN (Berkum Energie Neutraal) bestaat uit drie onderdelen die allemaal te maken hebben met het uiteindelijke doel: “geen gebruik van aardgas meer in de wijk”. Om dat voor elkaar te krijgen heeft voor het onderdeel verduurzamen de overheid Berkum een subsidie gegeven van 4 miljoen waarvan wethouder Spaans de eerste 3 miljoen symbolisch heeft overhandigd tijdens de feestelijke opening van het BEN centrum. Het bedrag is voor eigenaren van koopwoningen en is bedoeld om energiebesparing een flinke duw te geven want hoe minder er aan energie gebruikt wordt hoe dichter Berkum bij het einddoel komt.

Lees verder

©  Berkum Energieneutraal