OVER BEN 

Wij zijn begonnen met de omslag naar een aardgasvrije toekomst in Berkum. ‘Wij’, dat zijn alle bewoners, vertegenwoordig in Stichting Duurzaam Berkum en (speciaal voor opwek ) energiecoöperatie Berkum Energieneutraal.

Stichting Duurzaam Berkum is opgericht door betrokken bewoners uit de wijk en ondersteund door professionele krachten. Met wortels in de Wijkvereniging Berkum en VV Berkum,  

In ons eentje lukt het niet om van het aardgas af te raken. Dus werken wij samen met bewoners, de gemeente Zwolle, woningcorporatie deltaWonen en diverse betrokkenen en experts sinds 2018 samen.

Eind 2020 werd Berkum 1 van de 66 landelijke ‘proeftuinen aardgasvrij’ waardoor we met financiële steun van de Rijksoverheid en het programma Aardgasvrije richting een aardgasvrije toekomst kunnen zetten. Hier zijn we trots op!


Wat zijn de stappen

ENERGIE BESPAREN

ENERGIE BESPAREN

Het is natuurlijk een open deur: energie besparen. Want de energie die je niet verbruikt, hoef je immers ook niet op te wekken. Door goed op je energieverbruik te letten én je huis zo goed mogelijk te verduurzamen. Het is ons ideaal dat elk huis in Berkum in 2028 voldoet aan de ‘standaard voor isolatie’. 

We ondersteunen waar we kunnen. Er is subsidie beschikbaar voor Berkumse woningeigenaren. We hebben energiecoaches die je van waardevol advies voorzien en we verwijzen door naar informatie. Ook zorgen we ervoor dat je voorrang krijgt bij bedrijven waarmee we samenwerken.

Aardgas vervangen

AARDGAS VERVANGEN

We willen van het aardgas af, dus moeten we onze huizen op een andere manier verwarmen. Samen met de gemeente Zwolle en de Berkumers kijkt BEN naar de opties voor een nieuw wijkenergiesysteem. Is een warmtenet bijvoorbeeld mogelijk? Moet iedereen een warmtepomp krijgen? Of gaan we voor een wijkenergiesysteem dat volledig op elektriciteit draait?

Energie opwekken

ENERGIE OPWEKKEN

Er blijft veel elektriciteit nodig om Berkum te kunnen voorzien van energie en warmte, ook als we veel besparen en van het aardgas af zijn. Dit vraagt meer dan we op de daken van onze huizen en gebouwen in de wijk kunnen opwekken. We zullen dus (veel!) energie op moeten wekken buiten de wijk. Bijvoorbeeld via een zonnepark of een windmolen die we het liefst (samen met anderen) zelf ontwikkelen. Want als we zeggenschap over onze opwek hebben, kunnen we eventuele opbrengsten ook weer inzetten voor de verduurzaming van Berkum! De doelstelling van coöperatie Berkum Energieneutraal is daarmee ook helder: net zoveel stroom opwekken als dat we gebruik, voor en door Berkumers.

Wanneer is Berkum aardgas vrij ready?

Berkum wil in 2028 ‘aardgasvrij ready’ zijn. Dit betekent dat we streven naar het niveau van de ‘standaard voor isolatie’: het isolatieniveau waarbij de woning in principe voldoende geïsoleerd en geventileerd is om een laagtemperatuur verwarmingssysteem toe te passen. Hieronder zie je wat er in je huis geregeld moet zijn zodat je kunt stoppen met aardgas. BEN helpt je hierbij met raad, daad en een stukje financiële ondersteuning. 


Wie is BEN?

Berkum Energieneutraal is een bewonersinitiatief, georganiseerd vanuit de wijk zelf. 

Nadat eind 2017 de wijkvereniging is benaderd door de gemeente Zwolle met de vraag of Berkum ‘als eerste van het aardgas af wilde’ is er een hoop gebeurt. 

Tussen 2018 en 2020 is er met Gemeente, Provincie, Delta Wonen en andere partijen waaronder Enexis en NMO samengewerkt aan het uitwerken van plannen voor de wijk. 

Na een afwijzing eind 2018 is in 2020 opnieuw een aanvraag gedaan bij het Rijk voor de status van Proeftuin van het programma Aardgasvrije Wijken. Deze keer wel succesvol en op 11 november 2020 werd bekend dat Berkum de aanvraag toegekend heeft gekregen. 

Wij, Berkumers, hebben toen de Stichting Duurzaam Berkum en Energiecooperatie Berkum Energieneutraal opgericht. Er zijn in die periode drie ‘sporen’ ontstaan: het verduurzamen van de wijk zelf, het ‘wijkenergiesysteem’ en het spoor opwek. Stichting Duurzaam Berkum, Gemeente Zwolle, Delta Wonen werken sindsdien samen aan het project.

Voor het spoor opwek is wijk zelf grotendeels verantwoordelijk, net als voor ‘verduurzamen’. Bij het wijkenergiesyteem wordt nauw samengewerkt met de gemeente en de woningcorporatie(s), die samen ongeveer 25% van de woningen in Berkum in bezit hebben. 

De Stichting en de Coöperatie worden bestuurd door bewoners uit Berkum die dit vrijwillig doen. Door de omvang van het project en de gelden vanuit het Rijk wordt daarnaast betaalde ondersteuning ingehuurd in de rol van communicatieadviseur (Chantal Goedhart) en projectleider (Maarten Bakker). Op verduurzamen vervullen Johan Vogelaar en Aly van der Vegte daarnaast een actieve rol in de uitvoering. Johan ontvangt door de omvang van zijn inzet hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 

Naast de bestuursleden is er een klankbordgroep van ongeveer 20 wijkbewoners rondom het wijkenergiesysteem. Het aanspreekpunt hiervoor is Edwin van der Linde, wijkbewoner. 

Aly van der Vegte
Secretaris
John Vullers
Bestuurslid
Roelof Migchelsen
Coördinator Energiecoaches

Meer weten over BEN?

Wil je graag meer weten over BEN? Of wil jij je ook inzetten voor een aardgasvrij Berkum? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

©  Berkum Energieneutraal