Zelf stappen zetten

Wil je jouw huis verduurzamen? Goed idee! Want energiebesparende maatregelen zorgen voor een lagere energierekening en een gezonder milieu. Om je alvast vooruit te helpen, heeft BEN een stappenplan voor je gemaakt.

  1. Maak een stappenplan voor je woning door je onderstaand te melden voor Energiecoach advies

  2. Je ontvangt vervolgens een linkje en informatie ten behoeve van het te maken Stappenplan. 

  3. Lukt dat niet dan maakt en bespreekt de Energiecoach het Stappenplan samen met u.


Raadpleeg een energiecoach

Geen huis is hetzelfde. Niet elk budget is even groot. En niet alle maatregelen hebben altijd overal evenveel resultaat. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Raadpleeg daarom een energiecoach van BEN! Hij of zij helpt je graag verder op weg. Samen kijk je naar het energieverbruik bij jou thuis en op basis daarvan geeft de energiecoach je praktische tips om je huis (verder) te verduurzamen.

Schakel een bedrijf in

Weet je al welke energiebesparende maatregelen jij in je huis wilt laten uitvoeren? Dan valt het tegenwoordig niet mee om een afspraak te maken met een gespecialiseerd bedrijf. Gelukkig kan BEN je helpen. Wij hebben contact gelegd met enkele vakkundige en betrouwbare bedrijven die ook toegezegd hebben dat zij binnen 14 dagen contact opnemen met een aanvrager om een afspraak te maken voor een bezoek aan huis om samen met jou te bespreken wat mogelijk is.


Veel gestelde vragen

Mijn huis heeft iets specifieks (bijvoorbeeld, ik heb al maatregelen genomen, sauna, nieuwe gaskachel, geen vloerverwarming mogelijk). Hoe zorgen we dat de maatregelen aansluiten bij mijn situatie?
Uiteindelijk is ieder huis weer anders en uniek. Met advies op maat sluiten we zoveel mogelijk aan bij de situatie van uw huis, en uw financiële mogelijkheden. Voor maatregelen kijken we in eerste instantie naar min of meer standaard pakketten, waarbij u als bewoners zelf kiest of deze bij uw situatie passen.
Als ik een nieuwe cv ketel moet, kan ik dat nog doen?
Hier is geen eenvoudig antwoord op te geven. Overleg voordat je een besluit neemt eens met het Energieloket van de gemeente Zwolle. Hier krijgt je advies over jouw persoonlijke situatie. Kijk op www.zwolle.nl/energieloket
Berkum is een groene wijk, dat willen we behouden. Hoe wordt daarin voorzien?
We zetten in op behoud van de groene wijk in samenhang met verduurzaming van de wijk. Zonnepanelen in relatie tot schaduw van bomen is een lastig onderwerp. Bomen dragen bij aan een gezonde en klimaat adaptieve woonomgeving en verminderen de hoeveelheid CO2 maar houden ook zonlicht tegen waardoor er minder opbrengst is van zonnepanelen. Het beleid van de gemeente Zwolle is dat er geen bomen worden gekapt t.b.v. zonnepanelen. Om aan de totale energiebehoefte te kunnen voldoen wordt naast de panelen op daken vooral ook nagedacht over een zonnepanelenpark nabij de wijk. Dat compenseert het verlies op de minder goed liggende daken. Berkum zal een groene wijk blijven!
Wat kan ik nu al doen om energie te besparen?
Dat verschilt per huis. Van isolatie en zonnepanelen tot led-lampen en huishoudelijke apparaten.
  • Je kunt je aanmelden voor Project Verduurzamen. Daarbij helpen we je met het verduurzamen.
  • Er zijn binnen de gemeente Zwolle energieadviseurs die kunnen adviseren over energiebesparingsmogelijkheden vanuit uw woon- en leefsituatie. Kijk hiervoor bij het Energieloket van gemeente Zwolle.
Wat houdt Project Verduurzamen in?
Met Project Verduurzamen stimuleren wij het isoleren van huizen in Berkum. Het gaat met om maatregelen waarmee je energie en (uiteindelijk) ook geld bespaart, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, isolerend glas en zonnepanelen. Ook kleinere maatregelen, zoals het dichten van kieren en het vervangen van verouderde energie-slurpende apparaten, kunnen verschil maken. Deelnemers kiezen zelf of en waarmee ze aan de slag willen gaan. Hier vind je meer informatie! 
Hoe is Berkum Energieneutraal georganiseerd?
De organisatie van Berkum Energieneutraal (BEN) bestaat uit meerdere onderdelen: Stichting Duurzaam Berkum De stichting voert de regie om de wijk Berkum, inclusief Brinkhoek en Veldhoek, duurzaam te maken. Het doel ligt nu op energieneutraal en kan ook andere duurzame doelen omvatten. Het bestuur wordt gevormd door bestuursleden, waarvan 2 namens de Wijkvereniging Berkum deelnemen, 1 namens VV Berkum.. Coöperatie Berkum Energieneutraal Via de coöperatie kunnen Berkumers mede-eigenaar worden van projecten die we uit gaan voeren. Denk aan het gezamenlijk opwekken van energie middels een zonneveld of windmolen. De coöperatie is nu nog niet actief, daarom vormen de bestuursleden van de stichting voorlopig het bestuur van de coöperatie. Projectgroep Berkum Energieneutraal De projectgroep is de schakel tussen de verschillende partijen en de uitvoering van projecten van Berkum Energieneutraal. In de projectgroep wordt de strategie van vertaald naar daadwerkelijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan het huidige Project Verduurzamen, waarbij woningeigenaren met hun huis aan de slag gaan en ook in staat worden gesteld om kleine maatregelen aan hun woning te treffen. In de projectgroep zitten naast BEN onder andere de gemeente Zwolle en de woningcorporaties zoals deltaWonen. De projectgroep wordt aangestuurd door een onafhankelijk projectleider. Werkgroepen en vrijwilligers Er zijn een aantal werkgroepen actief op afzonderlijke onderwerpen. Denk aan Project Verduurzamen en de werkgroep voor de keuze van het Wijkenergiesysteem. Naast experts zijn ook vrijwilligers uit de wijk hierbij aangesloten. Ook zijn er vrijwilligers die helpen met specifieke acties. Bijvoorbeeld als contactpersoon voor een groepje deelnemers van het Project Verduurzamen, door te helpen met de administratie of mee te denken over een nieuwe actie. Klankbordgroep Er is een klankbordgroep met op dit moment ongeveer 15 wijkbewoners die meedenken over zowel het project als geheel als soms over een specifiek onderwerp. Zij zijn mede de voelsprieten van de wijk.
Hoe kan ik op de hoogte blijven van BEN?
In iedere uitgave van de wijkblad De Berkumer vind je een update over het project. Verder staan er regelmatig nieuwsberichten op deze website en zijn we te volgen via Facebook. Ook kun je je abonneren op onze nieuwsbrief, klik hier
Geldt de energietransitie Berkum alleen voor koopwoningen?
Nee, alle woningen en gebouwen (bedrijven, winkels, scholen, sprotaccommodaties, kerken, etc.) doen mee in de energietransitie van Berkum. De gebouweigenaar beslist over de te nemen maatregelen. De 400 sociale huurwoningen in Berkum zijn grotendeels in bezit van woningbouwcorporatie en praten mee via deltaWonen, die deelneemt als projectpartner. DeltaWonen heeft o.a de energieproeftuin Berkum ingericht om te kijken welk pakket aan maatregelen het slimst en meest effectief is om in te zetten voor verduurzaming van de bestaande huurwoningvoorraad. Anders ligt dat bij koopwoningen. Daar zijn de bewoners (veelal) de eigenaar en daar beslist de eigenaar dus zelf over wat er wel of niet gebeurt aan de woning.
Berkum heeft relatief veel inwoners op leeftijd. Hoe wordt hier in de aanpak op ingespeeld?
De maatregelen die worden aangeboden/geadviseerd worden zoveel mogelijk vanuit de bewonersbehoeftes (dus uw behoefte) samengesteld. Logischerwijs zal het projectteam kijken naar min of meer standaard pakketten van maatregelen waarin rekening gehouden wordt met de oudere bewoner. Je ziet bij andere wijkaanpakken in het land bijvoorbeeld dat er gezocht wordt naar totaaloplossingen waarbij woningen gelijktijdig levensloopbestendig worden gemaakt, dan wel dat de bewoners ontzorgd worden.
Wie beslist er over de maatregelen in mijn woning?
U beslist altijd zelf over de maatregelen in uw eigen woning en ook door wie u ze laat uitvoeren. De maatregelen die worden aangeboden/geadviseerd zijn afhankelijk van de technische en financiële mogelijkheden en worden zoveel mogelijk vanuit de bewonersbehoeftes (dus uw behoefte) samengesteld. Wanneer dat lukt, kunnen er mogelijk gezamenlijk afspraken worden gemaakt over kwaliteit, planning en prijs. En kan er gezamenlijk worden ingekocht of aanbesteed. Dat scheelt vaak in prijs. De keuze blijft echter aan u om hier wel of geen gebruik van te maken.
Komen alle kosten op rekening van de Berkumer?
De verduurzaming van Berkum kost veel geld. Het gaat niet alleen om de woningen, maar ook om duurzame energievoorziening en aanpassing van de infrastructuur. Mogelijk dat zelfs in eenzelfde beweging het riool wordt vernieuwd, de openbare ruimte en hittestress wordt aangepakt en klimaat adaptieve maatregelen worden genomen. Koppelkansen noemen we dat. De kosten hiervan worden dan verdeeld. De netbeheerder, de woningcorporatie, de gemeente, de provincie, het waterschap en u als huiseigenaar dragen allemaal bij. Een groot voordeel is dat door slimme planning van werkzaamheden er grote voordelen kunnen worden behaald, waardoor het totaal een stuk voordeliger wordt. Iedereen draagt bij en profiteert uiteindelijk van een fijne en duurzame wijk.
Ik wil liever geen (extra) hypotheek of kan/wil geen eigen investering doen. Wat zijn mijn opties?
Zonder kosten kan je geen huis verduurzamen. Met een stijgende kansen van gas en electra zijn investeringen echter sneller “terug verdiend” Het is voor iedereen anders en er zijn diverse regelingen om financieel te helpen. Meer informatie:
Hoe wordt Berkum Energieneutraal betaald?
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden in de mogelijke aanleg van de systemen/netwerk (voor de voordeur) en persoonlijk gebouw-gebonden maatregelen (achter de voordeur). De kosten voor de voordeur zullen waarschijnlijk door de netbeheerder, een of meer marktpartijen en/of gemeente gedragen worden. Echter deze kosten komen ‘gesocialiseerd’ weer terug bij de verbruikers of in de aansluitbijdragen. Dat is nu ook zo. De kosten achter de voordeur zijn voor de woning-/gebouweigenaar. Vaak zijn hier ook subsidies voor beschikbaar. Uiteraard neemt u zelf uiteindelijk de beslissing of, wanneer en op welke wijze u wilt investeren. Uitgangspunt is: betaalbaar voor iedereen en op termijn kostenneutraal. Dat kan ook, omdat energiebesparing uiteindelijk altijd geld oplevert. Daarnaast wint u aan wooncomfort en wordt voorkomen dat uw huis in waarde daalt – of misschien zelfs meer waard wordt. Wij verkennen de kansen op wijkenergiecoöperatie. Als de Berkummers zich verenigen in een energiecoöperatie, ontstaat de mogelijkheid samen te investeren in en te profiteren van verduurzaming en energieopwekking. De energiecoöperatie BEN is per 1 juli 2020 alvast opgericht
Wat kan ik nu al doen in huis om energie te besparen?
Dit verschilt per huis. Isolatie, led, huishoudelijke apparaten en advies op maat zijn nu al mogelijk. Er zijn binnen BEN energiecoaches die kunnen adviseren over energiebesparingsmogelijkheden vanuit uw woon- en leefsituatie. Kijk hiervoor op deze pagina.
Waarom aardgasvrij?
Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 49% in 2030 en 95% in 2050 moet het verbruik van fossiele brandstoffen fors worden verminderd. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt dus bij aan de uitstoot van broeikasgassen, veelal CO2-uitstoot genoemd. Daarom moet het verbruik van aardgas in snel tempo worden afgebouwd.
Er zullen genoeg huishoudens zijn die ondanks subsidies de overstap naar een nieuw wijkenergiesysteem niet kunnen betalen. Wat wordt hiervoor gedaan?
Voor huishoudens met lage inkomens is er Warm Thuis. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor financiering, zie daarvoor ook Energiebespaarlening – Berkum Energieneutraal.
Wat bedoelen we met Berkum Energieneutraal?
Berkum Energieneutraal betekent dat er in principe evenveel duurzame energie binnen de grenzen van de wijk wordt opgewekt als er wordt verbruikt in de wijk. Met andere woorden: al het energieverbruik van gebouwen (woningen, bedrijven, scholen, etc.) wordt binnen de grenzen van de wijk Berkum (inclusief Brinkhoek en Veldhoek) opgewekt met duurzame energiebronnen. En energie die niet wordt verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom betekent dit in de eerste plaats het verminderen van ons energiegebruik, bijvoorbeeld door isolatie. De energievraag die overblijft wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor fossiele brandstoffen zoals aardgas. Bij grootschalige opwekinstallaties van energie, denk bijvoorbeeld aan windmolens, moet ook gekeken worden naar de inpasbaarheid van die installaties in onderhavige bestemmingsplannen, het draagvlak en de financiële haalbaarheid. Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat er in de toekomst grootschalige opwekinstallaties in de nabije omgeving van Berkum worden ontwikkeld.
Waarom energieneutraal worden?
Om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan (o.a. opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel) is in 2015 het wereldwijde Klimaatakkoord Parijs gesloten. Ook Nederland heeft dit akkoord ondertekend en moet zich aan deze afspraken houden. Dat houdt onder meer in dat in 2030 49% van de uitstoot van broeikasgassen moet zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990. In 2050 is dit zelfs 95%. Broeikasgassen worden voornamelijk veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen als bijvoorbeeld kolen, olie en aardgas. In Zwolle is met het Coalitieakkoord 2022-2026 afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn.
Waarom zou ik meedoen?
Het aardgas gaat de komende jaren in Nederland vanuit klimaat-oogpunt stap voor stap en wijk voor wijk verdwijnen als energiebron. Leuk of niet, iedereen krijgt hier mee te maken: besparen aan de ene kant en andere kant antwoord geven op de vraag hoe een ieder zijn woning gaat verwarmen in de winter. Nu meedoen heeft voordelen, omdat in de wijk Berkum een heel projectteam aan de slag is om de wijk als collectief en u als bewoner van de wijk te helpen keuzes te maken. Daarnaast kijken zij naar financiële voordelen voor de Berkummer. Deze ondersteuning is tijdelijk, dus wanneer u nu niet mee doet, betekent dit dat u later zelf alles moet uitzoeken.
Komen er in de nabije toekomst ook warmtebatterijen beschikbaar?
Batterijen zijn een deel van de oplossing om elektriciteit en/of warmte die we opwekken te kunnen opslaan. Deze zijn nog in ontwikkeling en eigenlijk nog te duur. Ook is de opslagcapaciteit beperkt: u kunt enkele dagen overbruggen maar niet ’s zomers opladen om daar in de winter van te profiteren. Zodra er na doorontwikkeling goede betaalbare oplossingen zijn, zullen deze zeker meegenomen worden in het project Berkum Energieneutraal.
Ik heb al veel gedaan in het verduurzamen van mijn woning. Wanneer is het voldoende?
Voor het verduurzamen van uw woning is vanuit het Rijk de Standaard voor isolatie opgesteld. De  standaard voor woningisolatie geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om van het gas afgesloten te kunnen worden.
Waar kan ik het beste beginnen om mijn huis ‘aardgasvrij ready’ te maken?
Waar te beginnen om uw woning te verduurzamen is sterk afhankelijk van uw situatie. Tip: laat een energiecoach bij uw thuis komen om advies te geven.
Waarom nu al kiezen. De techniek gaat hard?
De effecten van de klimaatverandering merken we al. Daarom is het goed om nu te kiezen voor het alternatief voor aardgas. Zodat u daar mee aan de slag kunt. En het kan in stapjes. U kunt nu al starten met het isoleren van uw woning en bijvoorbeeld een warmtepomp nemen op het moment dat uw cv-ketel vervangen moet worden.
Waarom wordt de zonneboiler niet genoemd in de stukken?
Een zonneboiler zorgt voor warm tapwater met energie van de zon. In de zomer levert je zonneboiler bijna al je warme kraanwater. In de winter lukt dit niet en zorgt bijvoorbeeld de warmtepomp voor warm water. Een zonneboiler is een uitstekende manier om het energieverbruik te verminderen. Het is in verhouding een wat duurdere maatregel.
Ik mis de elektrische vloerverwarming?
De elektrische vloerverwarming heeft een hoger energieverbruik dan het verwarmen met een warmtepomp en het is minder geschikt voor het verwarmen van grote ruimtes.
Kun je meerdere energiesystemen combineren als je woning dit toelaat?
Afhankelijk van het soort woning kan je meerdere systemen combineren. Je hoeft niet per sé te kiezen. Bij een all electric en een warmtenet oplossing is er geen mogelijkheid voor duurzaam gas.
Welke isolatiemaatregelen zijn nodig per type duurzame oplossing?
Verschillende woningen vragen elk een eigen aanpak wat betreft de isolatie. Meestal komen de maatregelen neer op een combinatie van isolerend glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie en/of vloerisolatie. Er is door het rijk een norm voor het isoleren ontwikkeld: de zogenoemde Standaard. Op het energielabel van een woning is te zien of een woning voldoet aan de Standaard en daarmee klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorziening op lage temperatuur.
Hoe word ik gecompenseerd voor de kosten van het isoleren van mijn huis?
Een deel van de kosten komen terug doordat u minder energie verbruikt en dus een lagere energierekening krijgt. Een deel van de kosten kunt u via subsidies terugvragen.
Wat zijn de kosten voor de bewoner om je huis te verduurzamen en de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief?
Dat is afhankelijk van meerdere factoren: wat voor type woning je hebt, wat jouw energieverbruik maandelijks is, hoe oud je huis is, et cetera. Ook heeft het te maken met welk energiesysteem er toegepast gaat worden in de wijk. Door het laten maken van een energiescan van je woning worden de kosten per situatie inzichtelijker. Kijk ook op https://www.verbeterjehuis.nl/ Daar ontdek je met welke verbeteringen je je huis comfortabeler, energiezuiniger en duurzamer kan maken. Je ziet ook meteen wat het jou kost en oplevert.
Kun je ook verduurzamingsmaatregelen afnemen bij bedrijven die niet zijn aangesloten bij Berkum Energieneutraal?
Dat kan. Een deel van de eerste ronde bewoners heeft gekozen voor een ander bedrijf.

©  Berkum Energieneutraal