Wijkenergiesysteem

In Berkum werken we stap voor stap toe naar een situatie waarin alle verbruikte energie duurzaam in de wijk wordt opgewekt. Onder het mom: ‘wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken’, is het terugbrengen van de energievraag de eerste stap. Hier zetten we met het spoor van verduurzamen vol op in. Maar stel dat we allemaal 30% minder energie gaan verbruiken én dat iedereen zonnepanelen op z’n dak legt: dan nog is er meer energie nodig om zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Daarom zijn we op zoek naar een geschikt wijkenergiesysteem: een lokaal en duurzaam systeem dat de wijk Berkum kan voorzien van de (resterende) energiebehoefte. Er zijn vier opties die we overwegen:

  • Een warmtenet;
  • alternatief gas;
  • all-electric;
  • hybride systeem.

Op dit moment zijn alle opties nog in beeld. Niet allemaal met dezelfde waarschijnlijkheid, maar wel om een grondige vergelijking te kunnen maken. Daarover verderop meer, eerst lichten we elk systeem kort toe.

Warmtenet

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming. Ergens in (de buurt van) de wijk is een centrale warmtebron, van waaruit warm water via buizen naar de woningen wordt geleid. Daar kan het gebruikt worden voor verwarming en warm water. Het afgekoelde water gaat terug naar de bron, die het weer opwarmt.

Bij een warmtenet voor Berkum gaan we op dit moment uit van aardwarmte of water uit de Vecht als bron, specifiek van ondiepe geothermie. Bij Berkum bevindt de waterhoudende laag die je kunt aanboren zich op 650 meter diepte. Dit is relatief ondiep, waardoor de temperatuur van het opgepompte water relatief laag is (ca. 35°C). In combinatie met warmtepompen kan deze temperatuur worden verhoogd. Nadeel is evenwel dat er op piekmomenten aardgas nodig is om de temperatuur naar 70°C te krijgen. 

Alternatief gas

Groen gas (of biogas) is een duurzaam gas dat ontstaat uit het verwerken van biomassa. Dit kan van alles zijn: van rioolslib en modder tot tuinbouwafval, groente-, fruit- en tuinafval, bladeren en meer. Om de naam ‘groen gas’ te mogen dragen, is het niet voldoende dat de grondstoffen van biologische of organische oorsprong zijn. Het gas moet ook op duurzame wijze worden geproduceerd. Groen gas is op dit moment nog een relatief dure optie. Ook is er voorlopig onvoldoende capaciteit om alle huishoudens in Nederland van duurzaam gas te voorzien. Een ander alternatief gas is groene waterstof. De verwachting is dat groene waterstof slechts in beperkte mate beschikbaar komt om woningen te verwarmen en dat pas vanaf 2035.

All-electric

In theorie kan al het gas dat op dit moment wordt verbruikt, worden vervangen door elektriciteit. We kunnen ons huis verwarmen met elektrische kachels en overstappen op elektrisch koken. Dit vraagt echter om een flinke hoeveelheid elektriciteit. En dit wordt bij elkaar bijzonder duur. Gelukkig bestaan er slimme systemen zoals warmtepompen. Daarmee wordt 1 deel elektriciteit omgezet in 3 tot 4 delen warmte. De relatief lage temperaturen die warmtepompen leveren, vragen echter om een combinatie met vloerverwarming of speciale radiatoren. Én om uitermate goed geïsoleerde woningen. Kortom: ook deze optie kent voor- en nadelen.

Hybride systeem

In een hybride systeem wordt een warmtepomp gecombineerd met een ketel op (alternatief) gas. Deze kan, als het te koud wordt, bijspringen om de woning te verwarmen. Klinkt ideaal, maar ook bij deze optie horen vragen met betrekking tot haalbaarheid en kosten: hebben we straks voldoende alternatief gas? Wanneer is dat alternatieve gas beschikbaar? En hoeveel gaat dit kosten?

Hoe nu verder?

In 2023 komen er bijeenkomsten in de wijk en zullen bewoners uiteindelijk hun voorkeur kunnen uitspreken. Naast het maken van de berekeningen, richten we ons nu op het vormgeven van het participatieproces. We willen dat bewoners een stem krijgen in het wijkuitvoeringsplan. Ook de gemeente wil dit zorgvuldig aanpakken, zodat alle stemmen gehoord worden – ook de wat zachtere. Zoveel mensen, zoveel wensen, maar inzicht geven in alle overwegingen die we maken, vormt een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Ofwel: zodra we weer een update kunnen geven, hoort u van ons!

©  Berkum Energieneutraal