Energiebespaarlening voor particulieren

De Energiebespaarlening voor particulieren is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Investeer slim en maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis!

Goed om te weten hierbij:
Vergoedingsvrij vervroegd aflossen is mogelijk
Tot maximaal € 25.000 lenen (Zeer Energiezuinig Pakket +/Nul op de Meter tot maximaal € 65.000,-)

Voorwaarden Energiebespaarlening

Belangrijkste voorwaarden: U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning. Het is een maand annuïteitenlening. U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen. De aanvraag voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig. De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen. Kijk voor de meest actuele voorwaarden op www.energiebespaarlening.nl

Energiebesparende maatregelen die hieronder vallen: Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, Energiebesparende maatregelen – Energiebespaarlening, uitgevoerd door een aannemer of installateur. U kunt maximaal 75% van de lening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). De overige 25% moet u investeren in een andere maatregel van de maatregelenlijst.

Een voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie. Het is i.c.m. een lening van 20 jaar mogelijk om een warmtepomp te financieren, mits deze niet meer dan (één derde) / 33% van het leenbedrag bedraagt. Al uitgevoerde maatregelen kunnen niet worden meegenomen in de lening, tenzij deze maximaal twee maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum zijn uitgevoerd.

Leenbedragen en looptijd

Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening 7 jaar.
Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening 10 jaar.
Voor bedragen van € 15.000,- tot € 25.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van 10, 15 of 20
Voor bedragen tussen € 25.000,- en € 65.000,- (Zeer energiezuinig pakket en Nul op de Meter) geldt een looptijd van 15 jaar of 20 jaar.

Voordelen Energiebespaarlening

  • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
  • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
  • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
  • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.
    Geen afsluitkosten.

Aanvragen Energiebespaarlening

Stap 1: Aanvraag van de Energiebespaarlening (Energiebesparende maatregelen – Energiebespaarlening) U doet de leencheck via Energiebespaarlening aanvragen – Nationaal Warmtefonds en vult het online aanvraagformulier met persoonsgegevens in.

Stap 2: Activeer uw account.
Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een e-mail met link naar uw Mijn-omgeving-account. Bij het inloggen in uw Mijn-omgeving verifieert Microsoft uw telefoonnummer d.m.v. een sms of telefonische bevestiging (gratis).

Stap 3: Documenten uploaden.
Op basis van de BKR-toets en de door u verstrekte gegevens, beoordeelt het Warmtefonds of er een offerte gemaakt kan worden. In deze offerte met overeenkomst van geldlening staat: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage en de looptijd van de lening. Deze offerte vindt u terug in uw Mijn-omgeving. Upload in deze Mijn-omgeving alle opgevraagde documenten, zodat uw aanvraag goed kan worden beoordeeld. Als er geen offerte kan worden opgestuurd, ontvangt u hierover een bericht in uw Mijn-omgeving met de reden waarom er geen lening wordt verstrekt.

Stap 4: Beoordeling en bevestiging
De documenten worden beoordeeld en gecontroleerd of de energiebesparende maatregelen voldoen aan de eisen van het Nationaal Warmtefonds.

Let op: U kunt maximaal 75% van het totale leenbedrag gebruiken voor zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij), de overige 25% dient voor een andere maatregel van de maatregelenlijst gebruikt te worden.

Als u een lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. Daarom moet uw financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die u al heeft, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van uw inkomen, maar ook naar uw gezinssituatie en uw woon- en werksituatie. Lees hier hoe uw aanvraag wordt beoordeeld: Hoe beoordelen wij uw aanvraag

Bij een positieve beoordeling opent het Warmtefonds een bouwdepot (u ontvangt de subsidie niet op uw bankrekening) met het leenbedrag. Hierover ontvangt u een bevestiging per brief inclusief de declaratieformulieren.

Bij een negatieve beoordeling stuurt het Warmtefonds u een brief met de reden waarom zij u geen lening kunnen verstrekken.

Stap 5: Facturen
U mailt het Warmtefonds de factuur en het ingevulde declaratieformulier, zodat wij de aannemer/installateur kunnen uitbetalen.

Lening aanvragen? Kijk voor meer informatie op www.energiebespaarlening.nl

©  Berkum Energieneutraal