Berkum Energieneutraal – Thema-avonden.

Komende maanden zijn er weer een aantal thema-avonden op de woensdagavond in de BEN-ruimte in de Weijenbelt (Campherbeeklaan 82 A, zij-ingang).
De volgende verduurzaming  thema’s worden behandeld:

29 november:    Glas vervangen

13 december:     Zonnepanelen leggen

De avonden beginnen steeds om 19:00 uur en zijn omstreeks 21:00 uur afgelopen.
Naast energiecoaches zijn er een gecertificeerde leveranciers aanwezig zodat al uw vragen beantwoord kunnen worden.

Aanmelden vooraf niet verplicht, wel fijn.
Naar:  Aanmeldformulier

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Elke donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur is er een inloopavond in de BEN-ruimte in De Weijenbelt. Speciaal voor vragen over het verduurzamen van uw huis.

Alle vragen kunnen ook gesteld worden via verduurzamen@berkumenergieneutraal.nl.

©  Berkum Energieneutraal