Collectieve opwek

Door zonnepanelen aan te brengen op zoveel mogelijk woningen en bedrijfsgebouwen, kan Berkum op termijn voor een groot deel in de eigen energiebehoefte voorzien. Maar om volledig zelfvoorzienend te zijn, is daarnaast hoe dan ook grootschalige opwekking van schone energie nodig. De opties die we momenteel in beeld hebben, zijn windmolens en zonnevelden.

Windmolens

Windmolens zijn een relatief goedkope oplossing. De investering is lager dan bij zonnevelden, en de energie die het oplevert is goedkoper. Bovendien neemt een windmolen heel wat minder grond in beslag dan een zonneveld. Toch is lang niet iedereen enthousiast over deze manier van duurzame energie opwekken. Windmolens worden als lelijk en lawaaiig beschouwd, ze wekken vaak ‘not in my backyard’-achtige reacties op. Hier komt bij dat de gemeente Zwolle in huidige opzet heeft bepaald dat alleen in Tolhuislanden en eventueel in Haerst windmolens geplaatst mogen worden.
Deze locatie’s liggen min of meer tegen Berkum aan en  we hebben er op dit moment een intentieverklaring met een grondeigenaar om eventueel een windmolen te plaatsen. De coöperatie bekijkt of en hoe we hieraan deelnemen.

Zonnevelden

Ten opzichte van windmolens bieden zonneparken minder ‘horizonvervuiling’. Ook veroorzaken ze geen problemen als het gaat om de laagvliegroute rondom Zwolle. Het is een duurdere optie, maar nog altijd realistisch. Het vinden van een geschikte locatie (of meerdere locaties) is echter ook bij deze optie de grote uitdaging. Ruimte die beschikbaar is, heeft vaak al een andere bestemming of ligt te ver van Berkum vandaan. We moeten de komende tijd dus op zoek naar wat wél mogelijk is.

Hoe nu verder?

Hoeveel energie we precies nodig zullen hebben, is afhankelijk van de keuze voor een wijkenergiesysteem. Stel dat we kiezen voor volledig verwarmen met elektriciteit: dan is er straks veel meer elektrische energie nodig dan wanneer we kiezen voor het gebruik van groen gas. Pas als duidelijk is welk effect het gekozen wijkenergiesysteem heeft op de energiebalans van Berkum, wordt de benodigde hoeveelheid energie uit collectieve opwek concreet.

Toch kunnen we alvast de nodige voorbereidingen treffen. We weten wat de basisbehoefte is, en we weten ook dat beide opties – zowel wind- als zonne-energie – hun uitdagingen kennen. Alvast in kaart brengen wat haalbaar is, is daarom geen overbodige luxe.

We houden u uiteraard op de hoogte. Meer lezen over de keuze voor een wijkenergiesysteem kan hier!

©  Berkum Energieneutraal