Bewoners van Berkum gezocht voor projectgroep Warmteplan

Geachte Bewoners,

Gemeente Zwolle en Berkum Energie Neutraal zijn een projectgroep Warmteplan Berkum aan het samenstellen voor het opstellen van een warmteplan/wijkuitvoeringsplan voor Berkum, Brinkhoek en Veldhoek.
Dit warmteplan wordt een gedetailleerde uitwerking van het hybride wijkenergiesysteem waarvoor in de wijkraadpleging van oktober vorig jaar is gekozen.
Hoe en op welke manier worden de bestaande woningen in Berkum aardgasvrij (-ready) en wanneer zijn welke maatregelen nodig om tot de gewenste situatie te komen.
Deze maatregelen hebben betrekking op veel partijen. Daarom stellen we het warmteplan op in samenwerking met bewoners, gebouweigenaren en stakeholders, zoals netbeheerders en woningcorporaties.
Wij willen dan ook graag twee of drie deelnemers van de klankbordgroep of bewoners van Berkum uitnodigen om aan de projectgroep deel te nemen.

Wil je meedenken en meepraten en ben je in de gelegenheid om aan de projectgroep Warmteplan Berkum deel te nemen, meld je dan bij mij aan.
Geef je naam, telefoonnummer en e-mailadres aan mij door dan word je voor de eerste projectgroep vergadering uitgenodigd.

Vriendelijke groet,

Roelof Migchelsen

roelof.migchelsen@berkumenergieneutraal.nl

©  Berkum Energieneutraal