Bewoners van Berkum adviseren de gemeenteraad over een alternatief voor aardgas in hun wijk

Bewoners van Berkum adviseren de gemeenteraad over een alternatief voor aardgas in hun wijk
Bewoners van de wijk Berkum hebben samen gekeken naar alternatieven voor aardgas in hun wijk. Een hybride systeem heeft de voorkeur, zo blijkt uit een bewonersraadpleging die in oktober werd gehouden. Een hybride systeem is een combinatie van elektrisch verwarmen en bijstoken met duurzaam gas. Het advies van de bewoners is deze week door het college aan de gemeenteraad aangeboden.

Arjan Spaans, wethouder Energietransitie:
“Als gemeente vinden we het belangrijk om onze bewoners goed mee te nemen in de energietransitie. In Berkum hebben de inwoners hierin een belangrijke rol. In het project Berkum EnergieNeutraal werken Stichting Duurzaam Berkum, woningcorporaties deltaWonen en SWZ, en de gemeente samen aan een aardgasvrije wijk. Het organiseren van een bewonersraadpleging in zo’n traject is nog niet eerder in Nederland gedaan. Ook voor ons was dit nieuw. We nemen het advies van de Berkumers mee als scenario voor het warmteplan voor Berkum.”

Bewonersraadpleging
Om te weten te komen hoe Berkumers hun wijk in de toekomst willen verwarmen, werd een bewonersraadpleging georganiseerd. Daarbij konden alle huishoudens hun mening geven over drie alternatieve wijkenergiesystemen als vervanging van aardgas: een hybride systeem; elektrisch verwarmen en op de meest koude dagen bijstoken met duurzaam gas, all electric (volledig elektrisch) en een warmtenet. In Brinkhoek en Veldhoek is de keuze beperkt tot all electric en hybride. Een warmtenet is daar niet mogelijk omdat de huizen te ver uit elkaar liggen.

Uit de raadpleging bleek dat de voorkeur van de bewoners uitgaat naar een hybride systeem; elektrisch verwarmen en op de meest koude dagen bijschakelen met duurzaam gas. De corporaties gaven aan de mening van de huurders te gebruiken bij hun beslissing over een nieuw wijkenergiesysteem voor hun eigen woningen. Zij kiezen voor een individuele route: het scenario all electric en/of hybride (met een voorkeur voor all electric).

Henk Vermaas, voorzitter Stichting Duurzaam Berkum:
“De ambitie van de gemeente Zwolle voor bewonersparticipatie lukt in Berkum uitstekend. Bij een mooie opkomst kozen de bewoners voor het toepassen van hybride warmtepompen voor de energietransitie. Ons doel is om in 2028 aardgasvrij ready te zijn, Berkum heeft gekozen voor een flexibele volgende stap hiernaartoe.”

Advies en vervolg
Het college ging vorige maand akkoord met het advies van BEN en droeg het vandaag over aan de gemeenteraad. De raad neemt op korte termijn een besluit. Als het besluit positief is, wordt het scenario ‘hybride’ als eerste onderzocht in het opstellen van het warmteplan voor Berkum. Belangrijk daarbij is om te kijken naar de verwachte toekomstige beschikbaarheid van duurzaam gas.

Het warmteplan beschrijft in welke stappen de wijk van het aardgas af gaat, en geeft een inzicht in de kosten. Het betekent overigens niet dat woningeigenaren verplicht zijn om een hybride systeem aan te schaffen. Zij kunnen ook kiezen voor een all electric systeem.

©  Berkum Energieneutraal