FAQ: Veel gestelde vragen van livestream bewonersavonden

Vorige maand op 14 en 21 april vonden er twee bewonersavonden plaats waar bewoners van Berkum werden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen, subsidies en verduurzamen. Tijdens de livestream had het publiek de mogelijkheid via de chat vragen in te sturen. Deze vragen zijn inmiddels uitgebreid beantwoord. Die, en meer, zijn hieronder te lezen.

 

“Is waterstofgas een bespreekbare optie als vervanging van aardgas?”
Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn. En afhankelijk van de manier waarop waterstof gemaakt wordt, is het een schone energiebron. Vaak wordt waterstof gemaakt met elektriciteit. Komt deze vanuit duurzame opwek zoals zonnepanelen of een windturbine dan noemen we dat “groene waterstof” Een nadeel is dat waterstof beperkt beschikbaar is. Het zal in eerste instantie ingezet worden om de energievraag vanuit de industrie en (zwaar) vervoer te verduurzamen. Tot 2030 zal waterstof geen significante rol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving spelen. Het kost veel elektriciteit om waterstof te maken en voorlopig hebben we hernieuwbare elektriciteit nog hard nodig om de elektriciteitsvoorziening te verduurzamen.

 

“Kun je meerdere energiesystemen combineren als je woning dit toelaat? Bijvoorbeeld een warmtepomp en duurzaam gas?”
Je hoeft niet voor één systeem te kiezen. Je kunt ook meerdere systemen combineren. Afhankelijk van het systeem en soort woning.

 

“Wij zijn aan het onderzoeken om het huis met een warmtepomp (lucht) te verwarmen. In de buurt krijgen wij vragen over de geluidsbelasting van een warmtepomp. Is hier meer over bekend?”
Luchtwarmtepompen hebben een ‘buiten-unit’. Deze maken geluid, dus het kan dat je deze hoort. Ze moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen die daaraan vastzitten om ze te mogen gebruiken. Het is wel zo dat als er veel warmtepompen in een straat worden gebruikt en op een rijtje staan, dat meer geluid geeft. Dit heeft de proeftuin in Berkum laten zien. Voor warmtepompen met een buitenunit geldt vanaf 1 april 2021 een nieuwe eis omtrent het maximale geluid. Dit betekent dat het geluid van warmtepompen die vanaf dat moment geïnstalleerd worden, ’s avonds en ’s nachts tussen 19:00 uur en 7:00 uur maximaal 40 decibel mag bedragen op de erfgrens met de buren, of bij een te openen raam op hetzelfde perceel. Overdag is het maximum 45 decibel. Sommige warmtepompen hebben een speciale nachtstand.

 

“Wat zijn de kosten voor de bewoner om je huis te verduurzamen en de transitie van aardgas te maken naar een duurzamer alternatief?”
De kosten om je huis te verduurzamen zijn afhankelijk van meerdere factoren: wat voor type woning je hebt, wat jouw energieverbruik maandelijks is, hoe oud je huis is, et cetera. Ook heeft het te maken met welk energiesysteem (all electric, hybride of warmtenet) er toegepast gaat worden in de wijk. Door het laten maken van een energiescan van je woning, worden de kosten per situatie inzichtelijker.

 

“Wij zijn een huis aan het renoveren en aan het verduurzamen, met zonnepanelen, isolatie en een warmtepomp. Kom ik dan ook in aanmerking voor extra subsidie voor Berkum los van de landelijke regelingen?”
De bijdrage die we in Berkum hebben gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken is bedoeld om te helpen bij het verduurzamen van woningen in Berkum om deze aardgasvrij te maken. De Stichting Duurzaam Berkum, de gemeente en de woningbouwcorporatie maken samen een plan hoe we hier invulling aangeven.

 

“Kun je ook subsidie krijgen als je alleen zonnepanelen wilt laten plaatsen?”
Je kunt in ieder geval BTW terugvragen bij het aanschaffen van zonnepanelen. Wat betreft de subsidie voor Berkum: er wordt nog gekeken naar hoe deze ingezet gaat worden en waarvoor. Zonnepanelen kunnen een grote bijdrage leveren aan het aardgasvrij krijgen van woningen, maar het is nog niet duidelijk of alleen zonnepanelen voldoende zijn om subsidie te ontvangen. We zijn nog bezig met deze puzzel van 3 miljoen subsidie van Rijksoverheid. De Stichting Duurzaam Berkum, de gemeente en de woningbouwcorporatie maken samen een plan hoe we hier invulling aangeven. We verwachten dit plan na de zomer 2021 te kunnen presenteren.

 

“In hoeverre kun je nog individuele keuzes maken in geval van een top down keuze voor een collectief “wijksysteem”?”
Het is wettelijk geregeld dat je aan kúnt sluiten op het collectieve duurzame wijkenergiesysteem, maar dat is niet verplicht. Het betekent wel dat als je niet aansluit en voor een ander systeem kiest, je dat zelf moet regelen en de kosten daarvoor draagt.

 

“Kan BEN iets betekenen qua subsidie als blijkt uit offertes dat de duurzame oplossingen voor ons huis niet rendabel blijken?”
Het verduurzamen van je woning zorgt naast een beter comfort ook voor een lagere energierekening. Niet alle maatregelen verdienen zichzelf terug.  Zonnepanelen verdien je bijvoorbeeld terug in vijf tot tien jaar. Wanneer je kijkt naar dubbel – of trippel glas, duurt dat nog langer. Het warm maken van je huis op termijn zonder aardgas gaat ons waarschijnlijk op den duur meer kosten dan met aardgas. Dat hoeft niet erg te zijn, want we krijgen er een groenere toekomst voor terug en een hogere kwaliteit van de woning.

 

“Welke isolatiemaatregelen zijn nodig per type duurzame oplossing? Dat is toch iets waar iedereen al mee aan de slag kan al dan niet geholpen door de subsidie.”
Berkum heeft veel verschillende types woningen en die vragen elk een eigen aanpak. De tweede ronde Verduurzamen wordt nu door Berkum Energieneutraal voorbereid. In die ronde krijgen de woningen een energiescan. Daar komt uit: de status van het huis, wat er nodig en hoeveel dat kan gaan kosten. Dan komen er aanbiedingen van bedrijven, of je zoekt die oplossingen zelf. Het verschilt dus per woning en per maatregel wat er nodig is. Meestal is dat een combinatie van isolerend glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie en/of vloerisolatie.

 

“Is het elektranet in Berkum voldoende geschikt voor al de zonnepanelen die er nu gelegd worden?”
Het huidige elektriciteitsnet is in principe geschikt voor het kunnen plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen. We zijn met Enexis Netbeheer aan het onderzoeken waar eventuele knelpunten in de wijk zitten, zodat we die kunnen oplossen. Een groot zonnepark of een groot gebouw van zonnepanelen voorzien, wordt ingewikkeld. We zitten aan de grens van wat er op het elektriciteitsnet mogelijk is. We zijn in overleg met Enexis om te kijken hoe we hier slim mee om kunnen gaan 

 

“Welke vier bedrijven voor het toepassen van duurzame oplossingen zijn geselecteerd?”
In de eerste ronde van het project Verduurzamen werkten we samen met het consortium DCZ (Duurzaamheidscombinatie Zwolle), Dijkman (zonnepanelen), Boer Glas en Pluimers (isolatie). Binnenkort hoor je hoe we hiermee verder gaan. Voor de tweede fase gaan we opnieuw kijken welke bedrijven we hiervoor willen selecteren. Stuur alvast een mail naar verduurzamen@berkumenergieneutraal.nl als je per mail op de hoogte gehouden wilt worden.

 

“Kun je ook verduurzamingsmaatregelen afnemen bij bedrijven die niet zijn aangesloten bij Berkum Energie Neutraal?”
Dat kan. Je mag zelf kiezen bij welk bedrijf jij jouw maatregelen laat uitvoeren.

 

“Is het mogelijk zonnepanelen te bestellen bij een bedrijf die niet door BEN is gecontracteerd?”
Uiteraard ben je vrij om zelf een andere partij te kiezen. Als je denkt dat een partij heel geschikt is en wil je deze bij ons aanbevelen, neem contact met ons op via verduurzamen@berkumenergieneutraal.nl om te laten weten met welke partij dat is. Dan kijken wij of het slim is om deze partij toe te voegen (na een kwaliteitscheck).

 

“Hoe gaan jullie om met gespikkeld bezit? Wanneer er in een blok deels woningen particulier bezit zijn en deels van de woningcorporatie?“
Vanuit deltaWonen wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn de particuliere bewoner mee te nemen in de renovaties van de huurwoningen. . Daar zijn ze over in gesprek met Berkum Energieneutraal. We hopen dat dit mogelijk wordt. Het is een stukje ontzorging dat deltaWonen wil bieden.

 

“Mijn vrijstaande woning gebruikt nu ca 2.000 m3 gas per jaar. Hoever moet ik met isoleren gaan, voor ik een volgende stap (vb. warmtepomp) kan zetten?”
Welke maatregelen je kunt treffen is afhankelijk van het soort en type woning en welk energielabel je hebt. Op dit soort vragen kan je antwoorden krijgen door een energiescan aan te vragen en uit te voeren. Er wordt dan gekeken welke maatregelen je kunt treffen en wat de (redelijke) kosten hiervoor zijn.

 

“Waar kan ik mij aanmelden voor een nieuwe ronde Verduurzamen?”
Wil je ook je huis verduurzamen met hulp van Berkum Energieneutraal? Stuur een mail naar verduurzamen@berkumenergieneutraal.nl om je aan te melden.”

 

“Waar kan ik terecht voor vragen over het isoleren van mijn huis?”
Dat kan op de website van het nieuwe Zwolse energieloket: www.duurzaambouwloket.nl.

 

“Kan ik toegang krijgen tot de door deltaWonen verworven kennis?”
Via de website van Berkum energieneutraal. www.berkumenergieneutraal.nl. Wij delen daar alle informatie die is gegeven tijdens de bewonersavonden. Wil je informatie over de energieproeftuin van deltaWonen? Kijk dan op https://proeftuin.deltawonen.nl/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

©  Berkum Energieneutraal