Worden de voor- en nadelen en de verwoording hiervan breed beoordeeld voordat het aan de wijk wordt voorgelegd?

De voor- en nadelen van de wijkenergiesystemen zijn vanuit de werkgroep Techniek samengesteld. Hierin nemen de wijkvereniging, Stichting Duurzaam Berkum, corporaties, Milieuraad en gemeente deel. Ook is de klankbordgroep betrokken.

©  Berkum Energieneutraal