Hoe wordt de keuze voor een wijkenergiesysteem in Berkum gemaakt?

De ‘spelregels’ waaronder de bewonersraadpleging wordt uitgevoerd, worden op de website van Berkum Energieneutraal geplaatst. Wij verwachten deze rond de zomer te kunnen publiceren.

©  Berkum Energieneutraal