ISDE regeling

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan voor een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

Welke subsidiebedragen gelden er vanaf 2022?
Per 1 januari 2022 verhogen de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen. Het verhoogde bedrag dat u krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Vanaf 4 januari staan de nieuwe apparatenlijsten online met de nieuwe verhoogde bedragen. Woningeigenaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp na 31 december 2021 is geïnstalleerd. Voor warmtepompen die voor 1 januari 2022 zijn geïnstalleerd gelden de lagere bedragen van 2021.
Een eenvoudige rekentool vind u via deze link Rekentool ISDE (rvo.nl)
Het hogere subsidiebedrag bij de ISDE geldt voor isolatiemaatregelen die na 31 december 2021 zijn uitgevoerd of aangebracht. Voor isolatiemaatregelen en die voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd of aangebracht gelden de lagere bedragen van 2021.

Voorwaarden ISDE Particulieren

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u welke dat zijn:

 • Wanneer u subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, zorg er dan voor dat de aanvraag altijd bestaat uit twee maatregelen. Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++-glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m² dan bij het glas op.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van HR++-glas of Triple glas dan moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil. (gaarne toelichten wat dit inhoudt)
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.

U heeft geen recht op ISDE-subsidie als al een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) is verstrekt. Is die andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.

Typen energiebesparende isolatie maatregelen zijn:

 1. Spouwmuurisolatie;
 2. Gevelisolatie (binnen of buiten);
 3. Dakisolatie of zolder/vlieringvloer;
 4. Vloerisolatie of bodemisolatie;
 5. Isolerend glas.

Let op: vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatiewaarde-eis van de m2 te voldoen.

Subsidie bedragen versus isolatie-waardes   Subsidiebedrag per m2 Minimaal vereiste m2 Maximaal m2 Minimale Rd-waarde (m2 K/W)
Gevelisolatie  38,– 10 170 3,5
Spouwmuur-

isolatie

8,– 10 170 1,1
Dakisolatie 30,– 20 200 3,5
Zolder/vlieringvloer 8,– 20 130 3,5
Vloerisolatie 11,– 20 130 3,5
Bodemisolatie evt. in combinatie met vloerisolatie 6,– 20 130 3,5

(Hybride) Warmtepomp subsidie

Voor informatie over de voordelen en werking van een (hybride) warmtepomp zie: linkje naar  Milieu Centraal – Warmtepompen.

U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor een (hybride) warmtepomp. Dat kan als u eigenaar bent van de koopwoning en deze woning uw hoofdverblijf is of direct na renovatie wordt.

U ontvangt minimaal € 500 subsidie voor een warmtepomp. Afhankelijk van het type warmtepomp dat u kiest kan het subsidie bedrag hoger uitvallen.
U heeft bijvoorbeeld recht op de hogere subsidiebedragen als u de installatie van de warmtepomp na 31 december 2021 heeft laten uitvoeren.

Voorwaarden (hybride) warmtepomp subsidie

Onderstaand de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie van een warmtepomp:

 • U bent eigenaar van de koopwoning en het is uw hoofdverblijf (of wordt uw hoofdverblijf direct na renovatie).
 • De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands / gebruikt product.
 • U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u een aanvraag gaat doen.
 • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.
 • U kunt tot maximaal 12 maanden na installatie van uw warmtepomp nog subsidie aanvragen. Dat kan anders worden, als u uw aanvraag combineert met een aanvraag voor een isolatiemaatregel, dan geldt namelijk dat u tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel subsidie aan kunt vragen.
 • Wilt u naast de warmtepomp ook nog een of meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u alle maatregelen in 1 aanvraag indienen.

Apparatenlijst

Controleer voordat u een aanschaf voor een (hybride) warmtepomp gaat doen eerst de Apparatenlijst Warmtepompen. Staat uw warmtepomp op de lijst? Kies dan in uw aanvraag de meldcode van de warmtepomp. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Staat uw warmtepomp niet op de lijst? U kunt dan wel subsidie aanvragen. Stuur dan de product beschrijving en technische documentatie mee. Het risico is dan wel dat bij controle blijkt dat uw gekozen apparaat niet voldoet aan onze eisen. In dat geval heeft u geen recht op subsidie.

Linkje naar de verhoogde bedragen 2022 in onderstaande apparatenlijst: klik hier

Aanvragen van ISDE subsidie

Doorloop eerst het stappenplan – zie onderstaande link, zodat u precies weet wat u nodig heeft of moet gaan invullen voordat u gaat aanvragen. Of maak een indicatieve berekening van de door u te ontvangen subsidie via de link naar de rekentool.

Het aanvraagsysteem van de ISDE voor woningeigenaren gaat open op 24 januari 2022 om 9:00 uur. De latere openstelling van het aanvraagsysteem heeft geen gevolgen voor u als woningeigenaar. Als door de latere openstelling van het aanvraagformulier de indieningstermijn van 12 maanden na het installeren of aanbrengen of aansluiten van uw maatregel verstrijkt, heeft dit geen gevolgen voor uw aanvraag. U kunt dan uw aanvraag na het openen van het aanvraagsysteem tot 14 februari 2022 indienen.

Voorkom vertraging in de behandeling van uw aanvraag

Heeft u uw apparaat al aangeschaft en geïnstalleerd? En gaat u nu subsidie aanvragen? Als uw apparaat niet op onze apparatenlijst staat met een meldcode, dan duurt de behandeling van uw aanvraag langer. Als uw apparaat op deze lijst staat, dan is bij ons bekend of deze in aanmerking komt voor subsidie. En welk subsidiebedrag erbij hoort. Met de unieke meldcode kunnen wij uw aanvraag voor subsidie eerder goedkeuren.

Uw installateur of leverancier is de enige die uw apparaat bij ons kan aanmelden met een meldcode. Vraag bij uw installateur of leverancier dus altijd om de meldcode.

Linkje naar het Stappenplan: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/stappenplan

Linkje naar de Rekentool: https://infographics.rvo.nl/isde-rekentool/

©  Berkum Energieneutraal