Zijn er nog meer warmtebronnen mogelijk naast de Vecht en bodem? Bijvoorbeeld Hessenpoort?

Ja, maar deze worden voor nu nog niet meegenomen omdat het op dit moment nog te onzeker is. Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid om warmte uit sportvelden toe te passen. Daar doen we nu in Zwolle proeven mee.

©  Berkum Energieneutraal