Wordt de straat opengebroken?

Bij de verschillende wijkenergiesystemen zullen aanpassingen nodig zijn in de wijk. Bij een warmtenet zullen er buizen van uit een centrale plaats (daar waar het water naar 70 graden worden gebracht) naar ieder aangesloten huis moeten worden aangelegd. Op termijn zullen ook alle Electra kabels in de wijk vernieuwd moeten worden omdat mensen meer stroom zullen gaan gebruiken als er geen gas meer is. Maar ook als er meer elektrische auto’s komen. Berkum loopt nu al tegen de grens aan wat het netwerk aan kan.

Ja, de straat zal worden opgebroken, Is het niet op korte termijn (<5 jaar) dan wel op de wat langere termijn (<10 jaar). het is en blijft voorslanog een inschatting.

©  Berkum Energieneutraal