Wie gaat dat nieuwe wijkenergiesysteem betalen?

Het aanleggen van een nieuw wijkenergiesysteem tot aan de voordeur van de gebouwen (denk bijvoorbeeld aan warmteleidingen) wordt betaald door de netbeheerder, één of meer marktpartijen en/of gemeente. Gebouweigenaren moeten ervoor zorgen dat hun woning geschikt is om aan te sluiten op het nieuwe systeem. Voor de isolatie of het aanschaffen van bepaalde installaties zijn subsidies beschikbaar.

©  Berkum Energieneutraal