Wie gaat dat nieuwe wijkenergiesysteem betalen?

Verschillende partijen maken verschillende kosten als er een nieuw wijkenergiesysteem wordt aangelegd. Gebouweigenaren moeten ervoor zorgen dat hun woning geschikt is om aan te sluiten op het nieuwe systeem. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van je woning of het aanschaffen van een inductiekookplaat. Voor isoleren of het aanschaffen van bepaalde installaties zijn subsidies beschikbaar. Behalve Berkum Energieneutraal kan ook het energieloket van de gemeente je hiermee verder helpen. Kijk hiervoor op www.zwolle.nl/energieloket. Ook is veel informatie te vinden op www.milieucentraal.nl. Of raadpleeg onze website.

Uitgangspunt voor de hele warmtetransitie is dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook mensen met een smalle beurs die moeilijk rondkomen moeten de overstap naar een aardgasvrije woning kunnen maken.

©  Berkum Energieneutraal