Wat betekent BEN voor mij als huurder?

DeltaWonen heeft zitting in de werkgroep Berkum Energieneutraal en vertegenwoordigt daar de huurders. Ook heeft zij contact met de andere woningbouwcorporatie SZW. Belangrijk onderwerp daarin zijn de woonlasten van de huurders. Wanneer er een besluit genomen wordt door de werkgroepen, dan is dat een besluit dat ook gedragen wordt door deltaWonen. Als huurder kunt u uw stem laten gelden bij de informatieavonden. De mogelijke acties die voortkomen uit het besluit worden door deltaWonen uitgevoerd in overleg en afstemming met u.

©  Berkum Energieneutraal