Wanneer volgt er een beslissing?

Het wijktransitieplan voor Berkum is begin 2019 afgerond. Dat is ons spoorboekje, waarin is afgesproken dat we samen met de gemeente verschillende wijkenergiesystemen met elkaar vergelijken. Dit onder meer door de kosten voor inwoners, bedrijven en de maatschappelijke kosten te berekenen. Dit willen we goed onderbouwen en hiervoor is nog heel wat uitzoekwerk nodig. We verwachten in 2023 met de wijk over de uitkomsten in gesprek te gaan.

©  Berkum Energieneutraal