Waar is Berkum Energieneutraal mee bezig?

Berkum Energieneutraal wil de wijken Berkum, Brinkhoek en Veldhoek energieneutraal maken. De strategie is om dat langs drie sporen te doen: het verduurzamen van woningen en gebouwen, het collectief opwekken van elektriciteit en de keuze voor een wijkenergiesysteem.

  • Het eerste spoor waarmee we starten is het verduurzamen van woningen en gebouwen. Hiermee kunnen we gemiddeld 30% energie besparen in Berkum en hoeven we dus minder energie op te wekken.
  • Het tweede spoor dat we hebben benoemd is het collectief opwekken van energie. Door op één of meer locaties grootschalig energie op te wekken, kunnen we gebruik maken van voldoende duurzame stroom.
  • Spoor 3 is de keuze voor het nieuwe wijkenergiesysteem: hoe gaan we onze huizen verwarmen zonder aardgas? Samen met de gemeente zijn we bezig om de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken en tot een keuze te komen.

Meer over de drie sporen lees je meer op de website.

©  Berkum Energieneutraal