Komen er in de nabije toekomst ook warmtebatterijen beschikbaar?

Batterijen zijn een deel van de oplossing om elektriciteit en/of warmte die we opwekken te kunnen opslaan. Deze zijn nog in ontwikkeling en eigenlijk nog te duur. Ook is de opslagcapaciteit beperkt: u kunt enkele dagen overbruggen maar niet ’s zomers opladen om daar in de winter van te profiteren. Zodra er na doorontwikkeling goede betaalbare oplossingen zijn, zullen deze zeker meegenomen worden in het project Berkum Energieneutraal.

©  Berkum Energieneutraal