Hoe zit het met de geluidsbelasting van een warmtepomp voor de buurt?

Luchtwarmtepompen hebben een ‘buiten-unit’ die geluid maakt. Veel warmtepompen in één straat maken logischerwijs meer geluid. Sinds 1 april 2021 gelden er geluidsnormen voor het toepassen van warmtepompen. Wettelijk staat vast dat een warmtepomp op de erfgrens met de buren niet meer geluid mag maken dan 45 decibel overdag en 40 decibel ‘s nachts. Dit is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast.

©  Berkum Energieneutraal