Maak kennis met BEN!

Berkum werkt aan een aardgasvrije toekomst, waarin onze prachtige Zwolse wijk minstens evenveel (duurzame) energie opwekt als de bijna 4.000 inwoners verbruiken. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Daarom treedt BEN (Berkum Energieneutraal) op als aanjager richting de eerste stip aan de horizon: Berkum ‘aardgasvrij ready’ in 2028.
 

BEWONERS VAN BERKUM GEZOCHT VOOR PROJECTGROEP WARMTEPLAN

Gemeente Zwolle en Berkum Energie Neutraal zijn een projectgroep Warmteplan Berkum aan het samenstellen voor het opstellen van een warmteplan/wijkuitvoeringsplan voor Berkum, Brinkhoek en Veldhoek.

Wil je meedenken en meepraten en ben je in de gelegenheid om aan de projectgroep Warmteplan Berkum deel te nemen, meld je dan aan.

BEN JIJ DIE SLIMME BUUR? OF ZOEK JIJ EEN SLIMME BUUR?

Heb je inmiddels ervaring in het nemen van verduurzaming maatregelen in je huis en wil je dit delen met wijkbewoners? BEN zoekt wijkbewoners die die het leuk vinden verduurzaming onder de aandacht te brengen van buren en wijkbewoners om zo net dat extra zetje te geven om ook te gaan verduurzamen.

Advies Wijkraadpleging

Het resultaat van de wijkraadpleging over de keuze voor het schrijven van een warmteplan voor onze wijk is gebaseerd op de uitkomsten van de bewonersraadpleging gehouden in oktober 2023. Het warmteplan – waarvoor als voorkeur is aangegeven de hybride warmtepomp – beschrijft hoe Berkum, Berkum Brinkhoek en Berkum Veldhoek verwarmd kunnen gaan worden zonder aardgas. Voor de uitkomst zie onderstaande link. Na instemming met het advies uit de wijkraadpleging door college en raad van de gemeente Zwolle wordt er binnenkort gestart met het schrijven van het warmteplan. Bewoners uit de technische werkgroep van BEN sluiten hierbij aan. Onderzocht en beschreven wordt o.a. beschikken we in de toekomst over voldoende duurzaam gas (voor het kleine deel gas wat een hybride warmtepomp nog nodig heeft) en wat is nodig voor ons stroomnetwerk. Wilt u op de hoogte blijven schrijf dan ook in voor de BEN Nieuwsbrief.

Raadpleeg een energiecoach

Geen huis is hetzelfde. Niet elk budget is even groot. En niet alle maatregelen hebben altijd overal evenveel resultaat. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Raadpleeg daarom een energiecoach van BEN! Hij of zij helpt je graag verder op weg. Samen kijk je naar het energieverbruik bij jou thuis en op basis daarvan geeft de energiecoach je praktische tips om je huis (verder) te verduurzamen.

Zelf stappen
zetten?

Ook jij kan een belangrijke bijdrage leveren om Berkum ‘aardgasvrij ready’ te maken. Hoe? Door goed op je energieverbruik te letten natuurlijk.
En door energiebesparende maatregelen in je huis door te voeren. Dat is niet alleen voordelig voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. BEN kan je hierbij helpen. We hebben subsidie beschikbaar. We kunnen je in contact brengen met energiecoaches die je van waardevol advies voorzien. En we zorgen ervoor dat je voorrang krijgt bij bedrijven waarmee we samenwerken. 

Subsidies

Wil je jouw huis isoleren, een energiezuinige installatie installeren of zonnepanelen nemen? Dan kan je hiervoor subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. Deze financiële bijdrage kan oplopen tot 30% van de kosten als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Alle informatie hierover vind je op de website van verbeter je huis.

Omdat Berkum een proeftuin is van de rijksoverheid, kunnen woningeigenaren in Berkum een extra BEN-subsidie aanvragen bovenop de standaardsubsidie voor energiebesparende maatregelen.

©  Berkum Energieneutraal