Achtergrond BEN

Achtergrond


Dat een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie nodig is, lijdt geen twijfel. In Zwolle heeft een aantal partijen (waaronder gemeente, provincie, Delta Wonen en Enpuls) het initiatief genomen om ervaring op te doen met gebiedsgerichte aanpak om tot aardgasvrije wijken te komen. De keus is op Berkum gevallen. Wijkvereniging Berkum heeft zich daarop bij dit initiatief aangesloten.

De wijk (Berkum, Brinkhoek en Veldhoek) telt ongeveer 2000 woningen, 50 bedrijven en 4000 inwoners. Het gemiddeld gasverbruik per woning is 1800 m3 per jaar, het elektriciteitsverbruik 3000 kWh per jaar.

De doelstelling is dat uiteindelijk alle gebouwen in Berkum deel uitmaken van een energieneutrale wijk. Alle verbruikte energie vanuit de gebouwde omgeving moet duurzaam in de wijk worden opgewekt.

Drie hoofdsporen


Die overgang vindt plaats door middel van drie hoofdsporen

  1. Het collectief inzetten op verduurzaming van woningen door het verminderen van het energieverbruik door het nemen van energiebesparende maatregelen
  2. Collectieve energie-opwekking in de wijk en in de buurt door middel van bijvoorbeeld wind en zon.
  3. Bepalen welk wijkenergiesysteem (warmtedrager) het beste past in Berkum:
  • alles elektrisch
  • duurzaam gas (biogas of waterstof)
  • collectief warmtenet
  • hybride (elektriciteit en gas)

 

Voor en door de wijk


Wijkbewoners zijn nauw betrokken bij Berkum Energieneutraal. Met een kernteam, diverse werkgroepen, een klankbordgroep, bewonersavonden en diverse activiteiten zorgt de wijkvereniging dat iedereen wordt gehoord en kan meepraten en kan meedoen.

Er moet een ‘maatschappelijk akkoord’ komen van wijkbewoners, bedrijven en woningbouwcorporaties voor de keuze van het gewenste wijkenergiesysteem die aan de gemeente wordt aangeboden. Een energiecoöperatie of -stichting gaat het daadwerkelijk energieneutraal maken van de wijk organiseren.

©  Berkum Energieneutraal